Kontakt

Siedziba

Actona Poland sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 60
87-300 Brodnica, Polska

Telefon
+48 564 930 700

E-mail
sits@actonagroup.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000270868, Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN, NIP 8741704017, REGON 34024755600000

Dział Reklamacji

Jeśli chcesz złożyć reklamację, pobierz formularz i wyślij go na adres
customercare@sits.pl