Linen L616

תווית הוראות כביסה וטיפול

 • טמפרטורת כביסה מרבית 40 מעלות צלסיוס – כביסה רגילה
 • אין להשתמש במלבין כביסה
 • Tumble dry
 • גיהוץ – טמפרטורה מרבית 200 מעלות צלסיוס
 • נדרשים חומרי ניקוי כימיים מקצועיים – כביסה רגילה

תכונות

 • כביס
 • תכונות

פרטים

 • משקל גרם/מ"ר:
  805
 • עמידות בפני שחיקה :
  22 000
 • התכדררות :
  3-4
 • דהיית הצבע: 
  4

הרכב האריג

 • פשתן
  100%

Linen L616 מגוון הצבעים

  • Exclusive
  Exclusive
  Linen l616 grain
  • Exclusive
  Exclusive
  Linen l616 stone